Werkwijze

Wanneer u ons contacteert verkennen wij kort uw vraag en de dringendheid daarvan. Op basis hiervan schatten wij allereerst in of u bij ons aan het goede adres bent. Nadien wordt op de wekelijkse teambespreking bekeken welke therapeut de meest geschikte hulp kan bieden op uw vraag. Zodra dit duidelijk is, contacteert één van de therapeuten u binnen de 5 werkdagen om een eerste gesprek te plannen. Het eerste gesprek kan gaan om een individueel gesprek, een gesprek met een koppel, het gezin, het breder systeem of een supervisie. Tijdens dit verkennende gesprek trachten we de hulpvraag in kaart te brengen en legt de begeleidende therapeut globaal zijn/haar manier van werken uit. Je kunt dan nagaan of deze werkwijze jou ligt, of het klikt tussen jou en de therapeut en of je erin vertrouwt dat deze therapeut jou zal kunnen helpen. Anderzijds zal de therapeut ook inschatten of hij/zij met de gepresenteerde hulpvraag aan het werk kan gaan.

Wanneer we afspreken om samen verder op pad te gaan, wordt er een volgende afspraak gemaakt. De frequentie van afspraken kan variëren en wordt in samenspraak bepaald.

Kostprijs

  • Een individuele sessies (1u): 60 euro.
  • Een sessie met een koppel of gezin (1,5u): 80 euro.
  • Individuele supervisie (1u): 80 euro.
  • Groepssupervisie: afhankelijk van de duur en context.
  • Groepen: zie aparte brochures.

Recentelijk zijn sommige ziekenfondsen gestart om een beperkt aantal sessies voor een bepaalde cliëntengroep - meestal voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar- gedeeltelijk terug te betalen. Sommige cliënten krijgen ook een terugbetaling van hun hospitalisatieverzekering.