Visie en waarden

De naam Hestia is afkomstig uit de Griekse mythologie en verwijst naar de godin van het huiselijke haardvuur en de gastvrijheid. Via het haardvuur creëert zij een plek "die vastheid geeft", een veilige wijkplaats voor mogelijke (hulpbehoevende) passanten.

Hestia wil in de eerste plaats een huis zijn waar mensen als gasten in een goede en warme sfeer worden ontvangen. Het ontmoeten van de unieke ander met zijn/haar unieke vraag staat steeds centraal. In een eerste gesprek staan we uitgebreid stil bij de vragen die op tafel liggen en exploreren we de verhalen die een persoon, koppel of gezin meebrengen. We onderzoeken samen met cliënten wat zij nodig hebben om hun toekomst weer hoopvol tegemoet te gaan. We staan stil bij de moeilijke emoties, lastige ervaringen en vaak vertelde probleemverhalen en nodigen uit tot het vertellen van nieuwe verhalen en het exploreren van nieuwe ervaringen.

Daarbij vertrekken we steevast vanuit de expertise van de cliënt(en). Wij vinden het belangrijk om mensen te benaderen als experten van hun eigen leven die over heel wat antwoorden en waardevolle zelfkennis beschikken. De relatie tussen therapeut en cliënt zien we dan ook als een samenwerkingsrelatie tussen gelijkwaardige partners.

Naast de samenwerking tussen therapeut en cliënt hechten wij binnen Hestia ook veel belang aan het samenwerken met andere therapeuten zowel binnenshuis als buitenshuis. Binnenshuis legt het team zich erop toe om tweewekelijks nieuwe aanmeldingen te bespreken en maandelijks elkaar te ondersteunen tijdens een intervisiemoment.

Buitenshuis onderhouden we, indien gepast, nauwe contacten met huisartsen, collega's therapeuten, andere hulpverleners, maar ook met relevante betrokkenen uit het persoonlijk netwerk van cliënten die betekenisvol kunnen zijn in het therapeutisch proces.